ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 
bullet
bullet

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

Σκοπός της ομάδας:

Γενικά:
Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος (ΟΕΕ) σε "Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία" (ΑΝΠΔ) φέρνει μαζi ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, συγγραφείς εκπαιδευτικών υλικών και άλλους,  οι οποίοι/ες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις σπουδές προγραμμάτων (curriculum studies) ως επιστημονικό πεδίο γενικότερα και σε αναλυτικά προγράμματα, ανάπτυξη προγραμμάτων και διδασκαλία ειδικότερα. Στο επίκεντρο αυτής της ΟΕΕ τοποθετείται ο/η εκπαιδευτικός:

  • ως αναστοχαζόμενος/η παιδαγωγός που διερευνά (με ποικιλία ερευνητικών μεθόδων) και νοηματοδοτεί τις διδακτικές πρακτικές του/της μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες.
  • ως διαμορφωτής/τρια-δημιουργός προγράμματος σε μικροεπίπεδο παρά ως διεκπεραιωτής/στρια-εκτελεστής/στρια του επίσημου αναλυτικού προγράμματος σε μακροεπίπεδο.
  • ως επαγγελματίας, ο οποίος/α συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής
Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία του πεδίου των σπουδών προγραμμάτων, η ΟΕΕ συμπεριλαμβάνει στα ενδιαφέροντά της εκπαιδευτική έρευνα που  εξετάζει:  τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό ως ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά κείμενα∙ το θεωρητικό, φιλοσοφικό και κοινωνιολογικό υπόβαθρό (αναλυτικών) προγραμμάτων και διδασκαλίας∙ την εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αλλαγή/αναμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων∙ την Ευρωπαϊκή και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με αναλυτικά προγράμματα∙ τη γενεαλογία της επιστημονικής γνώσης και επανα-συγκειμενοποίησής της ως σχολικής σε σχολικά μαθήματα ή περιοχές ή γνωστικά αντικείμενα∙ τη δημιουργία και πορεία σχολικών μαθημάτων και διαθεματικών διαστάσεων από ιστορική, κοινωνιολογική και συγκριτική σκοπιά-την ανθρωπολογία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας σε σχέση με τη διαμόρφωση σχολικών επίσημων αναλυτικών προγραμμάτων για μαζική και υποχρεωτική εκπαίδευση∙ τα σχολικά προγράμματα σε σχέση με σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα∙ τους τύπους, είδη, κατηγοριοποιήσεις, λειτουργίες και μορφές (αναλυτικών) προγραμμάτων∙  το κρυφό, μηδενικό, άτυπο, ανεπίσημο  και βιωνόμενο πρόγραμμα∙  τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και μάθηση (π.χ. καλλιέργεια μεταγνώσης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης, συναισθηματικής νοημοσύνης ανάμεσα στους/στις μανθάνοντες- διαφοροποίηση, διερευνητική, διαθεματική, ομαδοσυνεργατική, εναλλακτική διδασκαλία)∙ την ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία∙ την ανάπτυξη, εφαρμογή, εγκυροποίηση και αξιολόγηση (παρεμβατικών και άλλων) προγραμμάτων∙ την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών: τις προσωπικές (αυτό)βιογραφίες και επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών και τη διερεύνησή τους (curriculum inquiry)∙ την έρευνα δράσης, επαγγελματική ανάπτυξη και δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών και εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών.

Στόχοι:
Βασικό σκοπό της ομάδας αποτελεί η τοποθέτηση της Κύπρου στο διεθνές πεδίο των σπουδών προγραμμάτων και διδασκαλίας, καθώς και  η ανάδειξη και διερεύνηση  των ζητημάτων που αναφύονται κατά
α) την ιστορική και συγκριτική έρευνα των αναλυτικών προγραμμάτων ως ιστορικο-κοινωνικο-πολιτικών κειμένων και
β)  τη συγκειμενοποίηση της θεωρίας, επιστημολογίας και μεθοδολογίας του πεδίου στην Κύπρο. 
Υιοθετώντας μια  συμπεριληπτική και διαλεκτική επιστημονική ταυτότητα, προτίθεται να προσφέρει χώρο για φωνές και προοπτικές εντός πεδίου με διαφορετικές επιστημολογικές  βάσεις  και φιλοσοφική προοπτική. Η διεξαγωγή έρευνας, γόνιμου διαλόγου και επιστημονικής συζήτησης με απώτερο σκοπό την παραγωγή καινούριας γνώσης  σε ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο πεδίο  θα αποτελέσει  και διαδικασία καθιέρωσης του πεδίου στην Κύπρο. Το διετές συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου θα αποτελεί ένα χώρο-ευκαιρία διεξαγωγής αυτού του διαλόγου, σε συνδυασμό με άλλες ενδιάμεσες εκδηλώσεις που θα διοργανώνει στην Κύπρο η ΟΕΕ στην ΑΝΠΔ και τη συμμετοχή σε σχετικά διεθνή συνέδρια οργανισμών.

Συντονίστριες/στές:

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου
edmaryk@ucy.ac.cy
Σταυρούλα Φιλίππου,  Πανεπιστήμιο Κύπρου
philippou.stavroula@ucy.ac.cy
Δρ. Λευτέρης Κληρίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
klerides.eleftherios@ucy.ac.cy
Δρ. Λεύκιος Νεοφύτου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
lefkiosneophytou@gmail.com
Νικολέττα Χριστοδούλου, Πανεπιστήμιο Frederick
n.christodoulou@frederick.ac.cy

Δράσεις:

Δεκέμβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Προγραμμάτων & Διδασκαλία

Α. Σεμινάριο: Comparative perspectives into the study of education

Ημερομηνίες

Ωρα

Αίθουσα

10 Φεβρουαρίου 2014
Anselmo Paolone, Research Professor, Univ.  of Udine, Italy
Stephen Carney, Associate Professor, Roskilde Univ., Denmark

“Ethnographic research in education”

15:00-18:00

 

11 Φεβρουαρίου 2014
Stephen Carney, Associate Professor, Roskilde Univ., Denmark
Terri Kim, Reader, University of East London, UK

Educational governance and policy in an era of globalisation

15:00-18:00

 

11 Φεβρουαρίου 2014
Michele Schweisfurth, Professor, University of Glasgow, UK
Vlatka Domovic, Professor, University of Zagreb, Croatia
Hans-Georg Kotthoff, University of Freiburg, Germany

“Studying teacher education in Europe and the world: trends and issues”

18:00-21:00

Αίθουσα του μαθήματος ΕΠΑ 654

Β. Σεμινάριο: Sociological perspectives into the study of curriculum

Ημερομηνίες

Ωρα

Αίθουσα

26 Φεβρουαρίου 2014
Δέσποινα Καρακατσάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

«Στοιχεία κοινωνικής ιστορίας της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος στη μεταπολεμική Ελλάδα»

18:00-21:00

Αίθουσα του μαθήματος ΕΠΑ607

27 Φεβρουαρίου 2014
Halleli Pinson, Senior Lecturer, Ben-Gurion University, Israel

“Inclusive Curriculum? Challenges to the Role of Citizenship Education in a Jewish and Democratic State”

15:00-18:00

 

28 Φεβρουαρίου 2014
«Η Παιδεία του Πολίτη και της Πολιτείας:
Ζητήματα Συμπερίληψης και Αποκλεισμού»
 
Ομιλητές:
Μαίρη Κουτσελίνη (Χαιρετισμός)

Ανδρέας Καζαμίας (Διάλεξη)
«Η Παιδεία του Πολίτη, Θεμέλιο Δημοκρατίας, και η Περίπτωση της Νεοελληνικής Πολιτείας»

Παναγιώτης Περσιάνης (Τοποθέτηση)
«Το πρόβλημα της καλλιέργειας των πολιτών στην Κύπρο και τα ευρήματα μιας πρόσφατης παγκύπριας έρευνας»

Δέσποινα Καρακατσάνη (Τοποθέτηση)
«Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ο αιώνα: μια σύντομη επισκόπηση»

Halleli Pinson (Τοποθέτηση)
“Asylum seeker education and the non-citizen child”

(Συνδιοργάνωση από: ΕΠΑ, ΑΝΠΔ, CiCe, ΠΟΛΙΣ, ΠΕΚ:ΟΕΕ (ΑΝΠΔ))

18:00- 20:30

Αίθουσα B108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Α.Γ.Λεβέντης», Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουάριος 2016

Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2016

Μηνιαία Ενημέρωση Μάιος 2016

 

    Οικοσελίδα | Ταυτότητα | Διοικητικό Συμβούλιο | Ανακοινώσεις | Εγγραφή Μέλους| Συνέδρια ΠΕΚ | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
    Copyright © 2010 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. All Rights Reserved. Hosted by logmedia