ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 
bullet
bullet

Εκπαιδευτική τεχνολογία

Σκοπός της ομάδας:

Γενικά:
Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (ΟΕΕ-ΕΤ) παρέχει ένα σημείο συνάντησης για τα μέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ) που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της ΟΕΕ-ΕΤ αναμένεται να αναπτυχθεί διάλογος για θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές που θα αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Ενδεικτικοί τομείς ενασχόλησης είναι:

 • Μαθησιακός σχεδιασμός και καινοτομίες στην εκπαίδευση
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και e-learning
 • Ηλεκτρονικά παιχνίδια στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • Οπτικός και ψηφιακός αλφαβητισμός
 • Εικονικοί κόσμοι και μάθηση
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες (assistive technologies)
 • Τεχνολογία και κοινωνική δικαιοσύνη
 • Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης
 • Εφαρμογές της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την ιατρική

Στόχοι:
Βασικοί στόχοι της ΟΕΕ-ΕΤ είναι:

 • η παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
 • η προαγωγή γόνιμου διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της ΠΕΚ που έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον εν λόγω τομέα
 • η ενθάρρυνση, η προώθηση και η υποστήριξη της έρευνας (ιδιαίτερα στο κυπριακό συγκείμενο)

Για την επίτευξη των στόχων της ΟΕΕ-ΕΤ τα μέλη της αναμένεται να εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά για τη διενέργεια ερευνών στην υπό εξέταση επιστημονική περιοχή, τη δημοσίευση μελετών καθώς και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.

Συντονιστές:

Χαράλαμπος Βρασίδας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
pambos@cardet.org
Φωτεινή Θεοδούλου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
photinit@cytanet.com.cy

Δράσεις:

 • Συνέδριο στις 18/10/2014

 

    Οικοσελίδα | Ταυτότητα | Διοικητικό Συμβούλιο | Ανακοινώσεις | Εγγραφή Μέλους| Συνέδρια ΠΕΚ | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
    Copyright © 2010 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. All Rights Reserved. Hosted by logmedia