ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 
bullet
bullet

Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Σκοπός της ομάδας:

Γενικά:
Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος (ΟΕΕ) για την Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελείται από ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς εκπαιδευτικών υλικών και γενικότερα άτομα με  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς και επίπεδα, αξιοποιώντας τα πορίσματα της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (ΕΕΑ) και ακολουθώντας το πρότυπο της  προσέγγισης που στηρίζεται σε θεωρητική θεμελίωση και εμπειρική τεκμηρίωση (evidence based and theory driven approach). 

Στόχοι:
Οι ιδιαίτεροι στόχοι της ομάδας είναι οι πιο κάτω:

  • Αξιοποίηση των θεωρητικών σχημάτων  και μοντέλων της ΕΕΑ για  σκοπούς διαμόρφωσης εκπαιδευτικής  πολιτικής - εκπαιδευτικών παρεμβάσεων  σε διάφορα επίπεδα (τάξη, σχολείο, εκπαιδευτικό σύστημα) 
  • Ανάπτυξη και αξιολόγηση προσεγγίσεων  βελτίωσης της ποιότητας της  εκπαίδευσης στη βάση ερευνητικών - εμπειρικών δεδομένων
  • Διερεύνηση της επίδρασης επιμέρους  παραγόντων, μεταβλητών και προσεγγίσεων  στη βελτίωση της διδασκαλίας  και της μάθησης
  • Ανάπτυξη, εγκυροποίηση και πρακτικοποίηση θεωρητικών σχημάτων βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας και της μάθησης.
  • Διαμόρφωση εισηγήσεων και προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης.

Συντονιστές:

Δρ Δημήτρης Δημητρίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
demetris.demetriou@ouc.ac.cy

Δρ Κυθραιώτης Ανδρέας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
akythreotis@yahoo.com

Δρ Στέλιος Ορφανός, Πανεπιστήμιο Frederick
pre.os@fit.ac.cy

Δράσεις:

  • Διοργάνωση συνεδρίων ειδικής θεματολογίας στα πλαίσια των παράλληλων συνεδρίων της ΠΕΚ.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, ομιλιών, διαλέξεων, συζητήσεων).
  • Ενημέρωση για συνέδρια, εκδηλώσεις και εκδόσεις ατόμων, ομάδων, φορέων και οργανισμών της Κύπρου και του εξωτερικού.
  • Ενημέρωση για συναφή με τους στόχους της ομάδας ερευνητικά προγράμματα.
    Οικοσελίδα | Ταυτότητα | Διοικητικό Συμβούλιο | Ανακοινώσεις | Εγγραφή Μέλους| Συνέδρια ΠΕΚ | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
    Copyright © 2010 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. All Rights Reserved. Hosted by logmedia