ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 
bullet
bullet

Ενιαία Εκπαίδευση

Η ενιαία εκπαίδευση οραματίζεται την ποιοτική και ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών σε ένα γενικό σχολείο το οποίο δεν θα αποκλείει ή θα περιθωριοποιεί τα παιδιά λόγω των ατομικών τους χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, αναπηρία, γλώσσα, θρησκεία, εθνική προέλευση, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εξωτερική εμφάνιση).
Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΟΕΕ Ενιαίας Εκπαίδευσης) αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές/τριες, άτομα με αναπηρία, γονείς και άλλους/ες ενδιαφερόμενους/ες με σκοπό την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης, στη χώρα μας μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης πολιτικής και της βελτίωσης της πρακτικής. Η ΟΕΕ Ενιαίας Εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.
Οι κυριότεροι στόχοι της ΟΕΕ Ενιαίας Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Προώθηση της ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Προώθηση της έρευνας, του διαλόγου και της συνεργασίας σε σχέση με θέματα που άπτονται της ενιαίας εκπαίδευσης, όπως είναι για παράδειγμα:
  • η ανάπτυξη πολιτικής για την ενιαία εκπαίδευση
  • το αναλυτικό πρόγραμμα για την ενιαία εκπαίδευση
  • διαφοροποιημένη διδασκαλία και ενιαία εκπαίδευση
  • η ανάπτυξη θετικών στάσεων για αποδοχή της ποικιλομορφίας
 • Προώθηση της δικαιωματικής προσέγγισης και του κοινωνικού μοντέλου και καταπολέμηση αντιλήψεων και συμπεριφορών που στηρίζονται στο ιατρικό μοντέλο ή καθοδηγούνται από το κίνητρο της φιλανθρωπίας
 • Διάχυση έρευνας και καλών πρακτικών σε άτομα που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης (π.χ. εκπαιδευτικούς, γονείς, άτομα που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις)

Δράσεις:

Σεμινάριο ΟΕΕ Ενιαίας ΕΚπαίδευσης:
 «Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών τάξης και των ειδικών εκπαιδευτικών»,
6 Μαίου 2017, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για τη φόρμα εγγραφής

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Συντονίστριες
Δρ. Σιμώνη Συμεωνίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
symeonidou.simoni@ucy.ac.cy,
+357 22 892932

Δρ. Κατερίνα Μαύρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
k.mavrou@euc.ac.cy
+357 22 559485

Δρ. Ελένη Γαβριηλίδου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
gavrielidou.e@unic.ac.c y
+357 22 841690

    Οικοσελίδα | Ταυτότητα | Διοικητικό Συμβούλιο | Ανακοινώσεις | Εγγραφή Μέλους| Συνέδρια ΠΕΚ | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
    Copyright © 2010 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. All Rights Reserved. Hosted by logmedia