ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 
bullet
bullet

Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής και Φυσικής Δραστηριότητας

Πρώτο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Φυσικής Δραστηριότητας "Διδακτικές προκλήσεις στον 21ο αιώνα", 20-21 Νοεμβρίου 2015, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιστοσελίδα 1ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Φυσικής Δραστηριότητας

Σκοπός της ομάδας:

Γενικά:
Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής και Φυσικής Δραστηριότητας αποτελεί δίκτυο επικοινωνίας, καθώς και χώρο διακίνησης ιδεών, μεταξύ ερευνητών/τριών, παιδαγωγών, φοιτητών/τριών, συγγραφέων εκπαιδευτικών υλικών και άλλων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της φυσικής αγωγής.
Τα βασικά πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος της ομάδας είναι τα ακόλουθα:

 • Διδασκαλία φυσικής αγωγής και φυσικής δραστηριότητας,
 • Αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής        
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Έρευνες τεκμηριώνουν ότι η συμμετοχή των παιδιών σε ποιοτικά σχολικά προγράμματα φυσικής αγωγής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων προς τη φυσική αγωγή. Ως εκ τούτου, η θετική ενασχόληση με τη φυσική αγωγή και τη φυσική δραστηριότητα από μικρή ηλικία, συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής κατά την ενηλικίωση.

Ταυτόχρονα, η αξία της σχολικής φυσικής αγωγής έγκειται και στο γεγονός ότι στο σχολείο έχει πρόσβαση το σύνολο σχεδόν του παιδικού πληθυσμού. Αυτό, από άποψη δημόσιας υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των περιορισμένων ευκαιριών για κίνηση που έχουν τα παιδιά κατά την απογευματινή περίοδο. Η θετική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε αριθμό παραγόντων υγείας στην παιδική ηλικία, συμπεριλαμβανομένης και της παχυσαρκίας, καθιστά το μάθημα της φυσικής αγωγής ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθεια για προαγωγή της υγείας του παιδικού πληθυσμού

Στόχοι:
 Η ομάδα της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής και της Φυσικής Δραστηριότητας  έχει ως στόχους:

 • Τη δημιουργία μιας ομάδας με κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα στο χώρο της παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής και φυσικής δραστηριότητας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση εισηγήσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της φυσικής αγωγής.
 • Την προώθηση ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
 • Την προώθηση ερευνητικής συνεργασίας με άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ομάδες, αναφορικά με περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. 
 • Την προώθηση έρευνας στον τομέα της  φυσικής αγωγής και φυσικής δραστηριότητας.
 • Την ανάπτυξη και υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε διάφορους φορείς  με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για προώθηση της έρευνας στο αντικείμενο της φυσικής αγωγής και της φυσικής δραστηριότητας. 
 • Την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις στο χώρο της φυσικής αγωγής και της φυσικής δραστηριότητας.
 • Την ενημέρωση των γονιών για τις σύγχρονές τάσεις και τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις στο χώρο της φυσικής αγωγής και της φυσικής δραστηριότητας.
 • Την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας για το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας.
 • Τη δημιουργία ευκαιριών  επιμόρφωσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που διδάσκουν φυσική αγωγή.

Θέση της ομάδας για την εκπαιδευτκή μεταρύθμισηε

Συντονιστές:

Λάμπρος Στεφάνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
stefanou.lambros@ucy.ac.cy

Δρ. Πάνος Κωνσταντινίδης, Πανεπιστήμιο Frederick
p.constantinides@fit.ac.cy

Δράσεις:

 

    Οικοσελίδα | Ταυτότητα | Διοικητικό Συμβούλιο | Ανακοινώσεις | Εγγραφή Μέλους| Συνέδρια ΠΕΚ | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
    Copyright © 2010 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. All Rights Reserved. Hosted by logmedia